Theobald - Victa Qlik Solutions

Third party add-ons

Theobald

Home » Qlik » Third party add-ons » Theobald

QlikView connector - Theobald

Theobald

Xtract QV – In-Memory BI met QlikView en SAP Data

Acht verschillende soorten type SAP extracties geven de BI architect de mogelijkheid om een optimale, stabiele en snelle data-laag tussen SAP en QlikView te creëren. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over de toegang tot SAP ERP, SAP BW en DeltaQ als een speciaal geval voor high-end BI-applicaties.

Xtract QV Tabel

Met behulp van het Xtract QV onderdeel Tabel is het mogelijk, data uit SAP-tabellen en views te halen. Het is ook mogelijk om WHERE statements te verkrijgen, om de data te beperken tot de behoeftes van de gebruiker. Uiteraard worden ook dynamische SQL instructies met betrekking tot variabelen ondersteund.

 • Gegevensverwerking in pakketten om grote hoeveelheden gegevens te verwerken
 • Asynchrone verwerking van data pakketten
 • Variabelen voor dynamische WHERE statements
 • Type veiligheid en volledige metadata ondersteuning rechtstreeks vanuit SAP data dictionary
 • Geen significante effecten op het productiesysteem

Het screenshot hieronder toont het tabel dialoogvenster op de voorgrond. Op de achtergrond ziet u de Designer workbench met andere extracties, die zijn gemaakt in de repository.

Xtract-QV-Table-th

Xtract QV Query

SAP-query’s zijn populaire data leveranciers, omdat tabellen kunnen worden samengevoegd aan de SAP-zijde, zonder dat hiervoor een ontwikkelaar vereist is. Met Xtract QV Query kunt u uw SAP-query’s direct in QlikView beschikbaar stellen. Met een grafische gebruikersinterface en volledige metadata ondersteuning is het resultaat binnen enkele seconden beschikbaar voor verdere verwerking.

 • Samenvoeging van tabellen zonder toegang van een SAP ontwikkelaar
 • Dynamische aanpassing van de selectie en de variant via variabelen
 • Type betrouwbaarheid dankzij meta data ondersteuning.

Zoals bij iedere SAP query, kunnen ook hier varianten worden gebruikt. Als alternatief of daarnaast is het ook mogelijk om het selectiescherm te vullen met eigen selectiewaarden. De variant en alle selectie parameters kunnen dynamisch worden ingevoerd via variabelen. Het screenshot toont het query dialoogvenster in SAP en in het Xtract QV Designer Query Form.

Xtract-QV-Query-th

Xtract QV BAPI

Met de component Xtract QV BAPI kunt u gegevens van BAPI’s en RFC functiemodules openen en direct gebruik maken van de output in QlikView. Scalaire import en export parameters worden gelezen of opgeslagen middels statische waarden of variabelen. Eén of meer tabellen kunnen worden omgezet in een datastroom. Het screenshot toont de functiemodule SD_RFC_CUSTOMER_GET, welke een lijst van klanten terugzet door een specifiek zoekpatroon. Het zoekpatroon is niet direct, maar dynamisch via een variabele in het QlikView script ingesteld.

Xtract-QV-Bapi-th

Xtract QV Report

Met de component Xtract QV Report kunt u bestaande ABAP rapporten of ABAP-programma’s als gegevensbronnen binnen het QlikView script gebruiken. Deze techniek wordt vaak gebruikt in het gebied van FI / CO rapportages. In veel gevallen is een dergelijke uitgebreide verzameling van dergelijke rapporten ontstaan en kunnen deze niet simpelweg worden vervangen of opnieuw ontworpen. Dit verzekert u van het hoogste niveau van investeringsbescherming bij de migratie naar QlikView: Bestaande rapporten en hun bedrijfsproces logica vereist geen complexe reverse engineering en kan verder worden gebruikt met Xtract QV Report.

Het screenshot hieronder toont de component in het lay-out voorbeeld. De ingevoerde waarden (kiezen opties) worden gevuld met waarden (variabelen indien nodig). Met de hulp van een grafische tool wordt de rapportage output opgesplitst in kolommen, welke query output voor verdere verwerking genereren.

 • Het gebruik van variabelen is mogelijk (zelfs dynamisch per variabele)
 • Zelfs complexe rapporten gebaseerd op een ALV raster kunnen worden gegenereerd
 • Extreem lang draaiende rapportages worden ondersteund door asynchrone technieken (geen RFC time-out)
 • Automatische kolom detectie is mogelijk.

Xtract-QV-Report-th