Care4

Care4

Ontwikkelen, implementeren en onderhouden van software voor de zorgsector en speciaal onderwijs

NederCare logo Victa

Care4

Qlik voor NederCare | Care4

NederCare is een softwarehuis dat zich richt op het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van software voor de zorgsector en speciaal onderwijs.

Met hun pakket Care4 ondersteunen zij alle dagelijkse processen (zowel de zorginhoudelijke als de administratieve en bestuurlijke) van zorg- en/of hulpverlenende organisaties.

Met Qlik voor Care4 krijgt u ondersteuning bij de dagelijkse bedrijfsvoering van uw zorginstelling.

Functionaliteiten:

  • Meetbaar maken van de kwaliteit van geleverde zorg
  • Inzicht in- en grip op geplande en gerealiseerde zorg en tijdbesteding
  • Tijdig en juist verantwoording van geleverde prestaties aan cliënten, verwanten en financiers

Qlik voor Care4 volgt uw bedrijfsvoering; en niet andersom. Als zorgondernemer wilt u tijdig anticiperen op veranderingen en daarbij niet gehinderd worden door uw automatisering!

Interesse?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het Zorg Dashboard op Care4? Neem contact met ons op via onze verkoopafdeling: verkoop@victa.nl of (074) 2915208.

Het dashboard wordt standaard geleverd met de Care4 connector. Meer informatie over Care4 vindt u op de website: NederCare.nl