Qlik voor automotive - Victa Qlik Solutions

Qlik per bedrijfstak

Qlik voor automotive

Home » Qlik » Qlik per bedrijfstak » Qlik voor automotive

Qlik voor automotive

Maak alle operationele processen binnen uw supply chain inzichtelijk en meetbaar met QlikView en Qlik Sense!

De automotive branche is er een met vele uitdagingen. Vooral de door het dealernetwerk-gestuurde automotive organisaties hebben te maken met vele externe en interne informatiestromen. Het verwerken van deze data is cruciaal voor het maken van juiste beslissingen, met als doel het totale netwerk optimaal te laten renderen.

“QlikView maakt ons én onze dealers scherp en vitaal. De kracht van Volvo Cars Nederland zit hem in ons sterke dealernetwerk, waarin de samenwerking met onze dealers zich kenmerkt door zuiverheid en transparantie. QlikView sluit hier naadloos op aan.”

– Hanneke Brefeld, Manager Business & Process Planning, Volvo Cars Nederland

Qlik Partner Expert Automotive

Qlik Automotive dashboard

Met Qlik software haalt u de werkelijke waarde uit uw data

Met Qlik kunnen al snel voordelen worden gehaald, door sneller en betrouwbaarder informatie te verzamelen en deze op een dynamische wijze te visualiseren. Hierdoor kunnen er ook daadwerkelijk inzichten worden verkregen waarmee sneller bijgestuurd kan worden. Bijsturen is vaak in eerste instantie gericht op juistheid van data. Hiermee wordt Qlik ingezet als kwaliteitsmonitor om data zuiverder en completer te maken. De ervaring vanuit Victa leert dat deze fase ook geschikt is om kritisch te kijken naar de wijze waarop data geregistreerd wordt in onderliggende ERP systemen of andere databronnen. Hierbij kan ook gedacht kan worden aan het uitbreiden van functionaliteit in systemen om zo de onderliggende processen te verbeteren.

Na deze fase zal een automotive organisatie snel willen zien hoe ze performen ten opzichte van vergelijkbare (deel-) populaties. Binnen een dealernetwerk-gestuurde organisatie kunnen bijvoorbeeld anonieme benchmarks worden gemaakt tussen dealers of dealergroepen. Een bepaalde KPI krijgt hierdoor veel meer waarde, omdat het niet alleen wordt afgezet tegen een prognose maar ook tegen de realisatie van de populatie in de benchmark. Victa is al jaren gespecialiseerd binnen de automotive branche en begrijpt welke uitdagingen er spelen, welke benchmarks relevant zijn en op welke KPI of PI’s er gestuurd kan worden. Dit alles wordt uiteraard ondersteund door het krachtige Business Discovery platform van Qlik. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die Victa te bieden heeft en maak een afspraak met onze verkoopafdeling.

Met QlikView en Qlik Sense kunt u de volgende resultaten bereiken

  • Medewerkers hebben direct inzicht in hun KPI’s;
  • Het hele operationele proces is meetbaar, van lead tot klanttevredenheid;
  • Vermindering van het aantal manuren, omdat het handmatig samenstellen van rapportages niet langer noodzakelijk is;
  • Verbetering van de resultaten van dealers, omdat proactief sturen mogelijk is en er feitelijk in plaats van intuïtief wordt gestuurd;
  • Het bieden van innovatieve meerwaarde aan bestaande klanten;
  • Vermindering van werkdruk. De klant maakt zelf haar ad-hoc rapportages;
  • Qlik biedt uitgebreide Data Governance zodat privacy van de data is gewaarborgd.

Qlik Automotive dashboard

Volvo Cars Nederland – Casestudy

Volvo Cars Nederland was al in aanraking gekomen met Qlik door een succesverhaal van Volvo Cars Spanje. René Traa, IT & Facility Manager bij Volvo Cars Nederland: “Ondanks dat wij lichtjes gekleurd waren hebben wij verschillende BI-oplossingen naast elkaar gelegd. Onze zeer gefragmenteerde IT-omgeving is doorslaggevend geweest voor de keuze voor het platform van Qlik. Met de BI oplossing van Qlik is het mogelijk snel analytische applicaties te bouwen met data uit een grote hoeveelheid verschillendebronnen, zonder dat hiervoor een datawarehouse noodzakelijk is…

Gebruik onderstaande link om de gehele casestudy van Volvo te bekijken.

Scherm Volvo Whitepaper

Klantreferenties