Qlik voor Financiële Dienstverlening - Victa

Qlik per bedrijfstak

Qlik voor financiële dienstverlening

Home » Qlik » Qlik per bedrijfstak » Qlik voor financiële dienstverlening

Qlik voor financiële dienstverlening

Victa - Qlik badge voor branche legal

Betere winstgevendheid en prestaties. Uw gegevens binnen een uur in QlikView.

Financiële dienstverleners zien zich vaak geconfronteerd met een enorme concurrentie, marges die sterk onder druk staan en de absolute noodzaak om winstgevende klanten te behouden. Consolidatie is aan de orde van de dag en vormt een informatienachtmerrie, waarbij essentiële details en gegevens verloren gaan in meervoudig opeengestapeld systemen.

Deze problemen, in combinatie met steeds strakkere en meer gedetailleerde regelgevingen – zoals onder andere Sarbanes Oxley, Basel, KYC en MiFID – maken intelligente bedrijfsanalyse tot een factor van levensbelang.

Het antwoord? Qlik!

QlikView en Qlik Sense zijn eenvoudige self-service tools, speciaal ontwikkeld voor gebruikers uit het bedrijfsleven. Alle mogelijkheden binnen in één product. Binnen slechts een paar uur of enkele dagen heeft u – dankzij Qlik – uw bedrijfsanalyse voor het grijpen. Eerder zou u dit resultaat alleen kunnen bereiken met een volledig pakket ingewikkelde producten.

Het resultaat? Daadkracht!

U kunt nu razendsnel inspelen op behoeftes en mogelijkheden binnen uw organisatie. Qlik zorgt met snelle en krachtige visualisatiemogelijkheden voor een revolutie in Business Intelligence. Qlik voorziet in analysemogelijkheden die binnen de traditionele technologieën ondenkbaar zijn – en bundelt die met ongeëvenaarde flexibiliteit, prestaties en eenvoud.

De gepatenteerde technologie van Qlik biedt u alle functies die u verwacht van krachtige analyseoplossingen zonder de be- perkingen, kosten of complexiteit van traditionele OLAP-ont- werpen. Oplossingen zoals dashboards en waarschuwingen, multidimensionale analyses, opbreken en verdelen van ge- gevens.

Waar wacht u nog op?

QlikView of Qlik Sense kan binnen enkele dagen in gebruik genomen worden. Gebruikers worden binnen enkele minuten opgeleid en eind- gebruikers krijgen binnen een paar seconden – in plaats van uren – hun antwoorden, zodat ze snel tot onderbouwde besluiten kunnen komen.

Kortom, Victa ontzorgt u in uw informatievoorziening.

Alle bronnen zijn via QlikView en Qlik Sense te ontsluiten en weer te geven in dashboards.

Voorbeeldindicatoren hiervan zijn:

  • Kansen voor cross selling en upselling direct opsporen dankzij gedetailleerde analyses van de demografie en productportefeuille van klanten.
  • Marketing-, service- en verkoopmiddelen op elkaar afstemmen en richten op klanten die voor een optimale winst zorgen.
  • Een betere dienstverlening bieden door het proactief traceren van mogelijkheden om SLA-beoordelingen te verbeteren en uit te voeren.
  • Opbrengsten verhogen door prestatieanalyses van agenten, tussenpersonen en partners.
  • Schadeclaims nauwkeuriger toekennen, fraudezaken blootleggen en verliezen door het lekken van informatie terugdringen.
  • Met één klik gestroomlijnde rapportages realiseren, van KPI’s tot individuele transacties.
  • De productiviteit van call centers verhogen door multidimensionale prestatiemetingen.
  • Uw marketingprestaties effectiever maken door het opvolgen en beheren van campagnes.
  • Vertrouwen op ‘één versie van de waarheid’ door geconsolideerde rapportages vanuit verschillende systemen.
  • Onvoorstelbare hoeveelheden gegevens binnen enkele seconden analyseren.