Slingeland Ziekenhuis - Victa Qlik Solutions

Klantreferenties

Slingeland Ziekenhuis

Qlikview stelt het Slingeland Ziekenhuis in staat om snel te anticiperen op de veranderende zorgmarkt

“De snelheid gecombineerd met de visuele dashboards, de associatieve mogelijkheden om data uit verschillende invalshoeken te analyseren en de eenvoud in het gebruik maakt dat QlikView onze verwachtingen heeft overtroffen.”

Steven Drevers, Financieel Directeur, Slingeland Ziekenhuis

Anderhalve week om QlikView dashboards met alle gewenste analyse- en rapportagemogelijkheden te ontwikkelen voor zes cruciale resultaatgebieden binnen het ziekenhuis noem ik indrukwekkend.

Steven Drevers, Financieel Directeur, Slingeland Ziekenhuis

Anderhalve week om QlikView dashboards met alle gewenste analyse- en rapportagemogelijkheden te ontwikkelen voor zes cruciale resultaatgebieden binnen het ziekenhuis noem ik indrukwekkend.

Steven Drevers, Financieel Directeur, Slingeland Ziekenhuis

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem staan zo’n 1.600 vaste medewerkers voortdurend klaar om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Het ziekenhuis vervult met 348 bedden een regiofunctie in de Achterhoek. Bijna alle medische specialismen zijn vertegenwoordigd en er zijn medische opleidingen voor interne geneeskunde, chirurgie, klinische psychologie en de tropenopleiding heelkunde. Door het bieden van een goede patiëntbeleving en het optimaliseren van de toegangstijden (wachttijden) is het ziekenhuis de laatste jaren in marktaandeel gegroeid.

De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat de laatste jaren ingrijpende veranderingen. Deze zijn gerelateerd aan het gedeeltelijk vrijgeven van de ziekenhuismarkt. Zo wordt er sinds de invoering van de DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie) bekeken voor welke zorg er vrije prijzen kunnen gaan gelden en welke onderdelen gebudgetteerd blijven.

Per 1 januari 2008 is ook het zogenaamde bouwregime geleidelijk afgeschaft. Dit houdt in dat ziekenhuizen als het Slingeland ziekenhuis na verloop van tijd geen vaste bedragen meer ontvangen – ongeacht de geleverde zorg – voor het in gebruik hebben van de gebouwen. Steven Drevers, Managing Director Planning & Control: “Alle veranderingen in de zorg hebben tot doel de kwaliteit te verbeteren, zorg dichter bij de markt te brengen en kostenbesparingen te realiseren. Wij ondersteunen dit volledig en hebben medio 2010 besloten om onze eigen interne organisatie te reorganiseren om beter in te spelen op deze veranderende markt. Onderdeel van deze reorganisatie werd het onderwerp management informatie, mede geïnitieerd door onze accountant die in hun management letter stelden dat onze organisatie teveel werd gestuurd middels losse overzichten.”

Download de volledige CaseStudy

Voor de volledige CaseStudy verwijzen wij u graag door naar digitale versie uitgegeven door Qlik:

CS-Slingeland_min

Gerelateerd

  Solution Overview

  Slingeland Ziekenhuis
  Het Slingeland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en vervult een regiofunctie in de Achterhoek. Het ziekenhuis beschikt over 348 bedden en telt ruim 1.600 vaste medewerkers.

  Branche: Gezondheidszorg

  Functie: Executive, Operations, Finance, Human Resources

  Land: Nederland

  Uitdagingen:

  • Vervangen van losse rapportage-oplossingen
  • Snel ad hoc vragen kunnen beantwoorden
  • Na een reorganisatie kunnen sturen op KPI’s

  Oplossing:
  Het Slingeland Ziekenhuis implementeerde dashboards voor rapportage & analyse op de volgende gebieden: Financieel, Personeel, Klant & Markt, Proces en Kwaliteit & Veiligheid

  Voordelen:

  • Dagelijks meten op KPIs
  • Business Discovery voor business analisten
  • Benchmarken is mogelijk om snel bij te sturen waar noodzakelijk
  • Kostenreductie door verhoging efficiëntie

  Data Source Systemen:
  Applicatie en datawarehouse: InfoReports
  Database: SQLServer
  QlikView: QlikView 11