Syntess Atrium - Victa Qlik Solutions

Syntess Atrium

Een krachtige, snel te installeren business analyse applicatie

Home » Qlik » Qlik platform oplossingen » Syntess Atrium

Syntess Software logo Victa

Syntess Atrium

Qlik voor Syntess Atrium

Qlik voor Syntess Atrium is een krachtige, snel te installeren business analyse applicatie, geconfigureerd en geoptimaliseerd voor een Atrium omgeving, zonder nood aan kennis van de interne structuren van de onderliggende database.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende functionele gebieden waarop standaard management dashboards zijn ontwikkeld.

Personeel dashboard

Het Personeel dashboard geeft een volledig dynamisch en interactief beeld van de huidige uren binnen de organisatie. Het geeft overzichten van onder andere directe, indirecte, ziekte en scholings uren. Vanuit een helikopter view kan in het model worden afgedaald naar het laagste boekingsniveau. Zo kan worden bekeken wanneer en op welk project uren zijn geboekt.

Financieel dashboard

Het Financieel dashboard geeft een volledig dynamisch en interactief beeld van de general ledger gegevens. O.a. overzichten van resultaat en balans. Het dashboard biedt tevens mooie reporting functionaliteiten in de vorm van diverse prints (fysiek/print).

Projecten dashboard

Het Projecten dashboard geeft een volledig dynamisch en interactief overzicht van de actuele en historische projecten, opdrachtsommen, geboekte kosten en nog onverwerkte kosten.

Voor-/Nacalculatie dashboard

Het Voor-/Nacalculatie dashboard geeft een volledig dynamisch en interactief overzicht van historisch geboekte projecten om een vergelijk met de van tevoren verwachtte kosten en omzet te kunnen vergelijken met de naderhand gerealiseerde gegevens.

Snel van start met een SIB (Seeing is Believing)

Wij zijn overtuigd van de kracht van deze applicatie en bieden u de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met dit product op uw eigen data. Met de SIB krijgt u de Syntess: Atrium dashboards en de bijbehorende QlikView of Qlik Sense software vier weken gratis ter beschikking. Na deze periode kunt u beslissen of deze dashboards toegevoegde waarde bieden voor uw organisatie.

Syntess Dashboard - Financieel by Victa
Syntess Dashboard - Financieel Quick ratio by Victa
Syntess Dashboard - Personeel indirect by Victa
Syntess Dashboard - Personeel indirect by Victa